Nabożeństwo
30 / 11 / 2014  G 10:00
Moksir / Kuźnia Rac. / ul. Klasztorna 9
Słowo na dziś: 1 Kor. 3:13
Kościół In Plus - z korzyścią dla Ciebie
Nasza misja
Żyjemy naśladując Jezusa kochając Boga i ludzi, głosząc wszystkim Chrystusa i razem tworząc Kościół
KIERUNEK 1.5
czyli gdzie podążamy
Grupy Domowe
pogłębianie relacji z Bogiem i sobą nawzajem
Poradnia małżeńska
wsparcie dla małżeństw w kryzysie
Pomoc uzależnionym
wsparcie dla uzależnionych oraz dla rodzin uzależnionych
Intencje modlitwy
pomodlimy się w Twojej intencji
Kalendarz wydarzeń
zobacz, co dzieje się u nas w najbliższym czasie

Od przekleństwa do błogosławieństwa.

Prince Derek

Rok wydania:1992
Wydawnictwo:Petros
Kategoria:Rozwój duchowy
Dostępność:Dostępna
Recenzje czytelników:
Dodaj recenzję
Twoje imię:
Treść:
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij ślimaka
Gdzie podążamy, czyli KIERUNEK 1.5

Bóg powołał ten kościół i postawił nas w tym mieście i z nim związana jest nasza przyszłość. Kościół ten powinien przede wszystkim działać na zewnątrz, być otwarty na ludzi i odpowiadać na ich potrzeby. Dlatego, idąc za Jezusem, który powierzył nam zadania /Mt 22:37-39/ i /Mt 28:19-20/ obraliśmy kierunek, który nazwaliśmy Kierunkiem 1.5

Kierunek 1.5 - to:

1 - jedna Wizja wyrażona naszą Misją
5 - pięć Celów, które pomagają nam zrealizować Wizję

WIZJA - to stworzony obraz czegoś, wyobrażenie, zamysł. Naszą wizją jest:
Miasto przemienionych ludzi otwartych na Ewangelię /Obj.3:8-9/

MISJA - to ważne zadanie zlecone do wykonania. Wiemy, dlaczego coś robimy:
Żyjemy naśladując Jezusa kochając Boga i ludzi, głosząc wszystkim Chrystusa i razem tworząc Kościół.

CELE - to coś, do czego się dąży, coś, co chce się osiągnąć. Wiemy, co mamy robić. Nasze cele wynikają z zadań jakie Jezus powierzył każdemu z nas /Mt 22:37-39/ i /Mt 28:19-20/. Są nimi:

  1. Uwielbienie - to wspólne świętowanie Bożej obecności w nas.
  2. Społeczność - to wspólne tworzenie kościoła we wszystkich jego aspektach.
  3. Ewangelizacja - to głoszeniem każdemu słowem i czynem Dobrej Nowiny o Chrystusie.
  4. Uczniostwo - to osobisty i wspólny rozwój i wzrost w stawaniu się uczniem Jezusa.
  5. Służba - to służenie ludziom w działaniach wewnątrz i na zewnątrz kościoła.
Czytaj całość ///
Grupy domowe

Kościół to nie budynek, ale miejsce zwykłych ludzi. Jako ludzie, w swoim życiu potrzebujemy nie tylko Boga i bliskich relacji z Nim, ale również siebie nawzajem. Dlatego też, życie kościoła nie ogranicza się tylko do niedzielnych spotkań, czy innych dużych wydarzeń, ale posiada miejsce, gdzie w gronie kilku osób każdy może nawiązać bliższe relacje z innymi ludźmi, jak również doświadczać duchowego rozwoju w przyjaznej, domowej atmosferze. Tym miejscem są Grupy domowe.

Celem Grup domowych jest pogłębianie relacji z Bogiem i sobą nawzajem. Odkrywanie w sobie darów, które Bóg nam dał i służenie nimi. To również pragnienie dzielenia się Dobrą Nowiną z niezbawionymi przyjaciółmi.

Cel realizujemy poprzez wspólną modlitwę, praktykowanie wobec siebie nawzajem postawy miłości, szacunku i otwartości, praktyczne docieranie z miłością Chrystusa do niezbawionych przyjaciół, jak również wzajemne wspieranie się w uczeniu, szkoleniu i dawaniu przykładu.

Liderzy Grup domowych:

  1. Beata Wrzosek, tel.: 602 635 911
  2. Krzysztof Wrzosek, tel.: 501 256 671

Spotkania odbywają się w różnych miejscach i w różne dni tygodnia.

Osoby pragnące dołączyć się do którejś z grup proszone są o kontakt z liderami służby.

Czytaj całość ///
Poradnictwo rodzinne
Poradnictwo rodzinne

Zapraszamy Cię do skorzystania z poradnictwa rodzinnego, którego celem jest:

  • poradnictwo przedmałżeńskie
  • poradnictwo małżeńskie
  • pomoc w nawiązywaniu zdrowych relacji
  • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, w tym:
    • zdrady małżeńskiej
    • wsparcie w przypadku śmierci współmałżonka lub rozwodu
  • poradnictwo rodzinne
  • pomoc w relacjach rodzic – dziecko
  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  • praca w zakresie powtórnych rodzin
  • poradnictwo indywidualne
  • pomoc, porady i wsparcie dla osób przechodzących kryzysy lub doświadczających problemów emocjonalnych
  • kierowanie do specjalistów w przypadku osób wymagających profesjonalnej pomocy i opieki

Poradnictwem zajmują się Klaudia i Bernard Niesporek.

Od 12 lat Klaudia i Bernard Niesporek zajmują się poradnictwem małżeńskim, przedmałżeńskim i indywidualnym. Organizowali również spotkania dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli i pedagogów z okolic Raciborza w kwietniu 2001 i 2002 roku z udziałem wykładowców ze Stanów Zjednoczonych. Klaudia i Bernard ukończyli Szkołę Poradnictwa Rodzinnego I i II stopnia w ramach Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego w Warszawie oraz Institute For Christian Resources w San Jose, USA. Od kwietnia 2004 roku prowadzą poradnictwo rodzinne w Ośrodku Leczenia Uzależnień Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Jerozolima”.

kontakt: poradnictwo.klaudia.bernard@kosciolinplus.pl, tel.: Bernard: 606 648 165

Czytaj całość ///
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych

Działalność grupy obejmuje środowisko ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków itp.

Prowadzona jest z udziałem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej. Do celów związanych z profilaktyką zostało przeznaczone pomieszczenie w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie odbywają się spotkania profilaktyczne dla osób z problemem uzależnienia.

Praca z osobami chcącymi wyjść z nałogu jest długa i niejednokrotnie uciążliwa, w związku z tym Grupa współpracuje z Misją "Nowa Nadzieja" z siedzibą w Janowicach Wielkich, która od wielu lat prowadzi Hostel dla osób uzależnionych. Osoby które wyraziły na to zgodę, wysyłane są do Hostelu na okres minimum 6 miesięcy. Fundusze związane z pobytem w Janowicach Wielkich, pozyskiwane są z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub z darowizn.

W ośrodku w Janowicach Wielkich osoba z problemem uzależnienia poddawana jest terapii odwykowej opartej na zasadach i tezach wynikających z Biblii. Osoba taka oprócz pracy, którą codziennie wykonuje, bierze udział w grupach terapeutycznych, gdzie w modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego zbliża się do osobistego poznania Jezusa Chrystusa, który jest najlepszym lekarstwem na wszelkie uzależnienia.

Działania Grupy Wsparcia nie kończą się na organizowaniu spotkań oraz wyjazdów osób uzależnionych do ośrodków odwykowych. W ramach tej działalności organizowane są także wyjazdy na konferencje, spotkania z osobami zajmującymi się tym problemem zawodowo, odwiedziny u osób uzależnionych, świąteczne rozdawanie paczek dzieciom z rodzin patologicznych oraz dotkniętych problemem uzależnienia.

Działalność Grupy prowadzą Krzysztof Miera oraz Alicja Kowalewska.

Spotkania Grupy Wsparcia:
Poniedziałek: 18:00 - 20:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kuźni Raciborskiej
ul. Powstańców 15

więcej informacji na stronie www.bezpieczna-przystan.org

Czytaj całość ///
Kościół In Plus

w Kuźni Raciborskiej
zbór Kościoła Bożego w Chrystusie

ul. Topolowa 39
47-420 Kuźnia Raciborska

Newsletter

Wpisz e-mail i bądź z nami w kontakcie

Portal www.kosciolinplus.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij