Tworzymy kulturę poprzez wartości

Każde miejsce, gdzie spotykają się ludzie ma swoją kulturę. Kościół również jest takim miejscem, gdzie interakcje ludzi wytwarzają pewną szczególną atmosferę i kulturę. Chcemy w naszym kościele kształtować wartości, które będą się uwidaczniały w takich zachowaniach jak:

  1. Radość i uśmiech. Wspólne spotkania cechuje radość i życzliwości do ludzi.
  2. Punktualność. Każde wydarzenie kościoła jest szczególne, dlatego się nie spóźniamy.
  3. Nabożeństwa. To nie koncert, ale dynamiczne świętowanie kościoła, gdzie każdy jest zaangażowany we wspólne uwielbianie Boga poprzez min.: śpiew, modlitwę spontaniczną i dialogowaną,  podnoszenie rąk, klaskanie, taniec.
  4. Wzajemna troska. Nakierowanie na ludzi i dbanie o ich potrzeby w ciągu całego tygodnia.
  5. Wrażliwość duchowa. Rozwijanie w ludziach charyzmatów dla budowania kościoła.
  6. Zaangażowanie. Każdy wierzący ma dar, którym służy.
  7. Elastyczność. Otwartość na ciągłą przemianę ze względu na wizję i cel.
  8. Jedność. Dbanie wszystkich o jednomyślność poprzez zgodność z wizją i celami kościoła.
  9. Jakość. Wszystko, w co się angażujemy, robimy najlepiej jak potrafimy w danych okolicznościach.
  10. Hojność. Kościół charakteryzujący się obfitością w dawaniu.
1. Radość i uśmiech
2. Punktualność
3. Nabożeństwa
4. Wzajemna troska
5. Wrażliwość duchowa
6. Zaangażowanie
7. Elastyczność
8. Jedność
9. Jakość
10. Hojność
Portal www.kosciolinplus.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij