Grupy domowe

Kościół to nie budynek, ale miejsce zwykłych ludzi. Jako ludzie, w swoim życiu potrzebujemy nie tylko Boga i bliskich relacji z Nim, ale również siebie nawzajem. Dlatego też, życie kościoła nie ogranicza się tylko do niedzielnych spotkań, czy innych dużych wydarzeń, ale posiada miejsce, gdzie w gronie kilku osób każdy może nawiązać bliższe relacje z innymi ludźmi, jak również doświadczać duchowego rozwoju w przyjaznej, domowej atmosferze. Tym miejscem są Grupy domowe.

Celem Grup domowych jest pogłębianie relacji z Bogiem i sobą nawzajem. Odkrywanie w sobie darów, które Bóg nam dał i służenie nimi. To również pragnienie dzielenia się Dobrą Nowiną z niezbawionymi przyjaciółmi.

Cel realizujemy poprzez wspólną modlitwę, praktykowanie wobec siebie nawzajem postawy miłości, szacunku i otwartości, praktyczne docieranie z miłością Chrystusa do niezbawionych przyjaciół, jak również wzajemne wspieranie się w uczeniu, szkoleniu i dawaniu przykładu.

Liderzy Grup domowych:

  1. Beata Wrzosek, tel.: 602 635 911
  2. Krzysztof Wrzosek, tel.: 501 256 671
  3. Celina Nowakowska, tel.: 793 449 948

Spotkania odbywają się w różnych miejscach i w różne dni tygodnia.

Osoby pragnące dołączyć się do którejś z grup proszone są o kontakt z liderami służby.

Portal www.kosciolinplus.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij